Me har 2 betongpumpe bilar med 3-delt arm, med ei rekkjevidde opp til 36 meter. I tillegg kan det skøytast på med røyr og/eller slangar som kan leggast på bakken.

Totalt kan rekkjevidda på denne måten aukast med 40-50 meter. Ved bestilling må det opplysast om eventuell bruk av ekstra rør/slanger.

 

 

Du kan få betongen fordelt utover ei heil flate, eller rett i forskalinga. Det er også mogleg å få betongen levert inn gjennom dører eller vindauge.

Ta kontakt med oss for opplysningar om rekkjevidde og moglegheiter på betongpumper som er stasjonert i nærleiken.