Miljøbetong:  en del av  klimaløsningen.

Lavkarbonbetong defineres som konstruksjonsbetong produsert i samsvar med reglene i NS-EN 206 + NA, der det er gjort tiltak for å begrense klimagassutslippet / CO2 avtrykket bygget etterlater seg i miljøet.

Klimagassutslippet er målsatt som CO2 – ekvivalenter, der bidraget fra andre gasser enn CO2 er vektet iht. GWP (Global Warming Potential1 ).

For lavkarbonbetong er klimagassutslippet fastsatt i ulike nivåer, relatert mot bransjereferansen (standard betong) som er oppgitt i tabellen nedenfor og er norske generiske verdier som kan brukes til å anslå besparelser i klimagassutslipp ved bruk av lavkarbonbetong:

Blanderiet AS ble lavkarbon godkjent kl A i mai 2020, som gir en CO2 reduksjon på omlag 40%

nb37

Ved å velge lavkarbon betong tar en hensyn til Co2 reknskapet og et klart standpunkt i forhold til miljøfokus.