Blanderiet tilbyr effektive og fleksible løysingar på betongtransport og levering:

Bil med betongrenne

Blanderiet sin «rennebil» har hydraulisk renne med 9 meter rekkevidde.

Trailer med sving på bakaksling

Blanderiet har ein betongtrailer fra MTDK med stor trommel og sving på bakhjula som gir særs god framkommelegheit.

Transportband

Levering med transportband er effektivt og fleksibelt. Du kan få betongen fordelt utover ei heil flate, eller rett i forskalinga. Det er også mogleg å få betongen levert inn gjennom dører eller vindauger.

Bilar med transportband med rekkjevidde opp til 16 meter. Med bandet kan det leverast i ein radius på 180° bak bilen.